Projekt lëndor

Projekt për klasën e X, lënda Anglisht

Ky është një plan projekt për klasën e X, lënda anglisht. Projekti është hartuar afatgjatë dhe përfshin 3 vitet e studimit, e konkretisht temat: “Shekspiri dhe periudha shekspiriane”, “Romeo e Julieta” analizë dhe “Roli i femrës në veprat e Shekspirit”.

Ky është një plan projekt për klasën e X,  lënda anglisht. Është një projekt i hartuar dhe projektuar për tre vitet e shkollës së mesme. 

 

Klasa X -  Shekspiri dhe periudhashekspiriane

Klasa XI - Romeo e Julieta analizë

Klasa XII - Roli i femrës në veprat eShekspirit. 

Ne po publikojmë sot pjesën e parë, atë të klasës së X.

(Portali Shkollor)

4,345 Lexime
10 muaj më parë