PËR PRINDËRIT

Pse prindërit nuk ulen të ndihmojnë fëmijët për detyrat e shtëpisë?

Nëse nuk keni durim t'i shpjegoni diçka fëmijës tuaj, gjeni dikë që do ta bëjë atë për ju. Nuk ka nevojë të torturoheni dhe të prishni marrëdhënien që do ta gjeni të vështirë për ta rifituar më vonë.

Ne jetojmë në një shoqëri në të cilën një fëmijë me sukses të dobët në shkollë bëhet turp për prindërit. Shqetësimi i përhershëm i mësuesve është që prindërit nuk fokusohen tek detyrat e shtëpive. I konsiderojne ato të panevojshme, të lodhshme, stresuese. Ajo se çfarë ofron mësuesiusi në klase, nuk mjafton që fëmija të arrijë rezultate maksimale.


Prindi duhet të marrë frymë thellë dhe të kuptojë se suksesi i fëmijës së tij nuk varet nga notat e shkollës ose nga ndonjë sukses social. Për më tepër, përgjegjësia për gjendjen tonë emocionale qëndron tek secilin prej nesh. Nëse një prind vetëm e kundërshton fëmijën, do të shkaktojë një stuhi emocion tek ai. Ambicia pindërore nuk është shumë inkurajuese. Prindër të tillë perfeksionistë udhëhiqen nga ndjenjat e kontrollit.


Përgjegjësia

Lërini fëmijët të ulen ddhe t’I bëjnë vetë detyrat. "Ju keni mbaruar tashmë shkollën, pse do ta përfundonit atë për herë të dytë?" Unë insistoj që detyra e shtëpisë së fëmijës është përgjegjësi e fëmijës. Pas klasës së pestë, përgjegjësia është vetëm mbi fëmijën. Prindi vetëm duhet të dijë të kontrollojë në mënyrë të moderuar.


Kontrollo shëndetin e fëmijës

Nëse një fëmijë nuk po përparon në nota, ka të ngjarë të jetë një nga pengesat e të mësuarit: disleksi, disgrafia, vonesat në zhvillim dhe në këtë rast duhet t'i drejtohet një eksperti.

Mos harroni se marrëdhëniet më të rëndësishme familjare: një atmosferë paqësore në familje është më e rëndësishme se çdo mësim apo notë. Duhet gjithmonë të kihet parasysh se bota nuk do të shembet nëse një fëmijë nuk mëson diçka. Në çdo situatë, madje edhe atë që nuk mund ta kuptoni, mbani një marrëdhënie konfidenciale. Është shumë e vështirë për ta mbajtur atë nëse prindi ankohet vazhdimisht.

Nëse nuk keni durim t'i shpjegoni diçka fëmijës tuaj, gjeni dikë që do ta bëjë atë për ju. Nuk ka nevojë të torturoheni dhe të prishni marrëdhënien që do ta gjeni të vështirë për ta rifituar më vonë.



(P.Shtini; Portali Shkollor)

2,623 Lexime
5 vjet më parë