PYETËSOR

Pyetësor për vlerësimin e punës

Pyetësorët janë një praktikë pune shumë e frytshme, për të gjithë ata mësues të cilët, duan të avancojnë në profesionin e tyre. Mësuese Fabiola Elezaj ka përgatitur një pyetësor, gjë cila mund të bëhet një praktikë e mirë pune edhe për mësues të tjerë.

Pyetësorët janë një praktikë pune shumë e frytshme, për të gjithë ata mësues të cilët, duan të avancojnë në profesionin e tyre dhe duan të arrijnë rezultate sa më të larta. Mësuese Fabiola Elezaj ka përgatitur një pyetësor, gjë cila mund të bëhet një praktikë shumë e mirë pune edhe për mësues të tjerë. Duke përdorur një shembull të tillë, ju mësues, do dini edhe të vendosni objektiva dhe qëllime. Bashkëpunimi mësues- nxënës dhe mësues-prind është shumë i rëndësishëm, ndaj përmes këtij pyetësori mësuesi reflekton, mbi punën që ka bërë dhe mbi atë që mund të bëjë.


Pyetësor

Jeni të lutur tëshënoni X në vendin e notës përkatëse për vlerësimin e punës së mësueses Fabiola Elezaj. Ky pyetësor është anonim. Të dhënat e këtij pyetësori do të përdoren për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies tek nxënësit e kësaj klase.

(Portali Shkollor)

11,302 Lexime
5 vjet më parë