Detyrat në art

Rëndësia e planit të detyrave, material në ndihmë të mësuesve të shkollave të mesme me orientim Artistik

Dr.Blegina Hasko Bezo, mësuese në shkollës e mesme me drejtim të orientuar “Liceu Artistik Jordan Misja”, ka dërguar një model plani për planifikimin e detyrave për klasat X, XI, XII për kurrikulën artistike të specialitetit Grafikë. Procesi i këtij plan-programi synon rritjen e cilësisë së mësimdhënies.

Pak lëndë të tjera në shkollë marrin mundimin për të ndihmuar nxënësit të mësojnë se si të krijojnë ide, dizajne dhe përbërje origjinale. Në klasën e artit, edhe pse aftësia për të gjeneruar ide është thelbësore për procesin e artit dhe qendrore për suksesin e artistëve, shumë mësues të artit nuk e kuptojnë se krijimi i ideve mund të mësohet qëllimisht. Ne nuk arrijmë t’i zbulojmë këto sekrete nxënësve tanë. Unë kam njohur disa mësues të artit që kanë mësuar krijimin e ideve, por kanë përdorur vetëm një metodë për gjenerimin e ideve. Shumë shpesh, ne presim që nxënësit të prodhojnë produkte arti para se t'i mësojmë se si të marrin ide për produktet. Disa janë mjaft intuitive për ta bërë mirë. Ne pyesim veten pse shumica e tyre kanë tendencë të marrin hua nga të tjerët, pse kopjojnë dhe pse bëhemi junk nëse nuk u tregojmë atyre një shembull.


Shënim: Çdo mësues 


Puna në arte i ndihmon nxënësit të zhvillojnë aftësi krijuese për zgjidhjen e problemeve. Mësimdhënia përmes arteve mund të paraqesë koncepte të vështira vizualisht, duke i bërë ato më të lehta për t'u kuptuar. Mësimi i artit i ndihmon fëmijët me zhvillimin e aftësive motorike, aftësive gjuhësore, aftësive sociale, vendimmarrjes, marrjes së rrezikut dhe krijueshmërisë. Artet pamore i mësojnë nxënësit për ngjyrën, paraqitjen, perspektivën dhe ekuilibrin: të gjitha teknikat që janë të nevojshme në prezantimet (vizuale, dixhitale) të punës akademike. Integrimi i artit me disiplina të tjera arrin tek nxënësit të cilët përndryshe nuk mund të angazhohen në punë në klasë. Përvojat e artit nxisin të menduarit kritik, duke i mësuar nxënësit të marrin kohë për të qenë më të kujdesshëm dhe të plotë në mënyrën se si ata vëzhgojnë botën. 

Artet ofrojnë sfida për nxënësit në të gjitha nivelet.


Nga Dr.Blegina Hasko Bezo

Mësuese në shkollës e mesme me drejtim të orientuar-Liceu Artistik JordanMisja-Tiranë

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

2,426 Lexime
2 vjet më parë