MODEL

Shkolla si Qendër Komunitare, plan veprimtarie për klasat e treta në lëndën e kërcimit

Ky është një model plan veprimtarie i realizuar për klasat e treta në lëndën e kërcimit.Aktiviteti është organizuar në kuadër të “Shkolla si Qendër Komunitare” nga mësuesja jonë bashkëpunëtore Florinda Palaj.Tema e aktivitetit: “Edhe unë një ditë do të bëhem artist...”.Më poshtë gjeni hap pas hapi objektivat.


PLAN VEPRIMTARIE-SHKOLLË QENDËR KOMUNITARE

SHKOLLA:____________FUSHA:ARTE      LËNDA:KËRCIM

KLASA: III

MESAZHI: EDHE UNË NJË DITË DO TË BËHEM ARTIST...


Objektivat në qendër të filozofisë së programit shkolla qendër komunitare

  1. Të kërcyerit, arti im i preferuar që përfaqësoj moshatarët e mi.
  2. Akumulimi i muzikës me artin e të kërcyerit.
  3. Të krijohen kontakte ndërmjet shkollës, komunitetit dhe organizatave jo fitimprurëse dhe aktorëve të tjerë të interesuar për arsimin për t’i ofruar nxënësve por edhe prindërve sa më shumë burime që nxisin zhvillimin e nxënësve.
  4. T’i ofrohet prindërve programi dhe aktiviteti cilësor duke marrë parasysh kërcimet që do të bëjnë.
  5. T’u ofrohet mundësia prindërve si që të vëzhgojnë aktivitetet që lidhen me hapat e zhvillimit të kërcimit.


Organizimi i shkollës qendër komunitare

-Planifikimi dhe procesi i kontrollit

-Ekzekutimi

Vendi: salla kërcimi dhe dhoma të posaçme

Pjesëmarrësit: mësuesja, nxënësit, drejtoria, prindërit, DJ dhe të ftuarit.


Rezultati i pritshëm:

-Demonstrimi brenda 5 minutave i një kërcimi popullor apo muzike tjetër i nxënësve të klasës së katërt.

-Veshja e përshtatur me temën e veprimtarive të shkollës.

-Muzika e përshtatur me temat e veprimtarive të shkollës.


ORGANIZIMI I AKTIVITETEVE PËR NXËNËSIT NË KLUBIN E KËRCIMIT


SHËRBIMI I OFRUAR PËRSONAT PËRGJEGJËS SHKOLLA-KLASA SHPJEGIMI I SHËRBIMIT
FËMIJËT E TALENTUAR NË KËRCIMEMRI I PËRSONIT PËRGJEGJËS    
EMRI I SHKOLLËS DHE I KLASËS     NË KËTË KURS FTOHEN TË MARRIN PJESË NXËNESIT  E KLUBIT DUKE PLOTËSUAR OBJEKTIVAT E KËRCIMËVE


PLAN I ORGANIZIMIT TË FILLIM VITIT SHKOLLOR

SHËRBIMI QËLLIMI PËRSONAT PËRGJEGJËS AFATET KOMENTE DHE SYGJERIME
1.ORGANIZIMI I NJË SEANCE INFORRMUESE


-ANALIZIMI I NEVOJAVE -NJOHJA ME FORMULARËT             


SHTATOR- ...           

 

1. Organizimi i aktiviteteve nga shkolla dhe kërkesa nga komuniteti

AKTIVITETI QË OFRON SHKOLLA DATAT ORARET MBËSHTETEN NGA SHKOLLA KËRKOJMË MBËSHTETJE NGA KOMUNITETI
 

   

 


 

ORGANIZIMI I AKTIVITETEVE PAS ORARIT MËSIMOR

1.Planifikimi i aktiviteteve nga shkolla dhekomuniteti

EMRI MBIEMRI I NXËNËSIT AKTIVITETI QË DO TË NDJEKË DATAT ORARET EMRI MBIEMRI I PRINDIT AKTIVITETI PËR TË CILIN OFRON MBËSHTETJE NË MËNYRË VULLNETARE DATAT DHE ORARET QË PROPOZOHET
             
 

FORMULARËT

-SHPËRNDAHEN FORMULARËTPRINDËRVE

-DËRGOHET KOPJENË DREJTORI

 

PËRGATITI Mësuesi/ja_____________________________

Model i punuar nga mësuesja Florinda Palaj 


Përgatiti për publikim N.Allkja.Biçaku 

©Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

2,610 Lexime
1 muaj më parë