Fëmijët papërqendrim

Si duhet të punojnë mësuesit me fëmijët e papërqendruar në klasë?

Të punosh me fëmijët e papërqendruar në klasë është një sfidë për mësuesit. Por ka shumë mënyra efektive për t'u marrë me këtë situatë. Këtu janë disa këshilla për mësuesit që ndihmojnë fëmijët e papërqendruar në klasë.

Të punosh me fëmijët e papërqendruar në klasë është një sfidë për mësuesit. Por ka shumë mënyra efektive për t'u marrë me këtë situatë. Këtu janë disa këshilla për mësuesit që ndihmojnë fëmijët e papërqendruar në klasë. 


Identifikoni nevojat individuale: Përpiquni të kuptoni nevojat e secilit fëmijë. Çdo fëmijë ka nevojat e tij të veçanta, dhe është e rëndësishme të identifikoni shkaqet e mungesës së përqendrimit për secilin fëmijë.


Krijoni një mjedis të përshtatshëm: Siguroni një mjedis në klasë që është i qetë dhe pa shumë shpërqendrime. Përdorni disa zona të qeta për të punuar me fëmijët që kanë vështirësi në përqendrim.


Përdorni vizualizimet: Vizualizimet janë mjet efektiv për të ndihmuar fëmijët të ndjekin dhe të kuptojnë mësimet. Përdorni shembuj të ilustruara, diagrame, tabela dhe grafika për të bërë mësimet më tërheqëse.


Planifikoni aktivitete të shkurtra: Fëmijët e papërqendruar zakonisht kanë vështirësi të mbajnë përqendrimin për një kohë të gjatë. Përpiquni të përfshini aktivitete të shkurtra dhe ndërprerëse gjatë mësimit.


Përdorni teknologjinë: Teknologjia mund të jetë një mjet i fuqishëm për të angazhuar fëmijët. Përdorni programe kompjuterike, tableta, dhe aplikacione edukative për të bërë mësimet më interesante.


Bëjeni mësimet interaktive: Inkurajoni pjesëmarrjen aktive të fëmijëve në mësim. Përdorni pyetje, diskutime dhe detyra që i bëjnë ata të ndihen pjesë e mësimit.


Kuptoni llojet e ndihmës: Në disa raste, fëmijët me vështirësi në përqendrim kanë nevojë për ndihmë shtesë. Konsultohuni me punonjësit socialë ose psikologët shkollorë për të zhvilluar strategji të personalizuara.


Ndihmojeni fëmijët të organizohen: Ndihmoni fëmijët të zhvillojnë aftësitë e organizimit duke përdorur lista detyrash dhe kujtesa. Inkurajoni ata të ndjekin një orar të rregullt për detyrat shkollore.


Bashkëpunoni me prindërit: Komunikoni rregullisht me prindërit e fëmijëve për të ndarë informacion dhe për të krijuar një partneritet për të ndihmuar fëmijën.


Kujdesuni për aftësitë emocionale: Fëmijët me vështirësi në përqendrim mund të ndjehen të frustruar dhe të pasigurt. Inkurajoni emocionet pozitive dhe sigurinë në vetvete.Nëse fëmija është nën vlerësimin e specialistëve për ndihmë ekstra në shkollë, është e rëndësishme të sigurohet një ndihmë e personalizuar dhe të vazhdohet bashkëpunimi me specialistët e edukatës dhe prindërit për të përmirësuar përparimin e tyre.
Nanila Allkja Biçaku 

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

6,170 Lexime
7 muaj më parë