Rreziqet e seksit

Si të dalloj një person të ngjitur nga një ngacmues seksual?

Bëhet fjalë për një ngacmim seksual, kur dikush manifeston në një formë të qartë qëllimin e tij për të pasur marrëdhënie seksuale nëpërmjet detyrimesh, kërcënimesh, shantazhesh ose sjellje të tjera që ngjallin frikë, ndrojtje apo poshtërim.

Bëhet fjalë për një ngacmim seksual, kur dikush manifeston në një formë të qartë qëllimin e tij për të pasur marrëdhënie seksuale nëpërmjet detyrimesh, kërcënimesh, shantazhesh ose sjellje të tjera që ngjallin frikë, ndrojtje apo poshtërim. Ndjekësi mund të veprojë në fusha të caktuara: në shkollë, mes miqsh apo dhe në familje. 


Nga ana tjetër, një “person i ngjitur” zakonisht nuk i shfaq hapur qëllimet e tij seksuale. Përndjekja e tij është më shumë e tipit psikologjik: të thërret për të ndenjur me të , edhe pse e di shumë mirë që ti nuk ke interesimin më të vogël për ta pranuar: të del para syve papritmas për të të takuar, në vendet që nuk të shkon ndërmend. Një rast tipik i njeriut të ngjitur është ish i dashuri, ideja e ngulitur e të cilit është të rindërtojë marrëdhënien.


( Marrë nga libri "Seksi, 101 pyetje dhe përgjigje", botuar nga ALBAS )

2,564 Lexime
6 vjet më parë