Gjithëpërfshirja

Si të krijoni një klasë gjithëpërfshirëse

Çfarë do të thotë në të vërtetë përfshirja, në kontekstin e shkollave dhe arsimit? Si duket përfshirja në klasë? Dhe më e rëndësishmja, si munden mësuesit të krijojnë një klasë gjithëpërfshirëse nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit, pavarësisht nga nevojat e tyre individuale?

Përfshirja është një fjalë që përdoret shumë në arsim, veçanërisht në Angli dhe Uells, ku Kurrikula Kombëtare dikton që shkollat dhe mësuesit të sigurojnë që të gjithë nxënësit të përfshihen në të nxënit efektiv, pavarësisht nga nevojat e tyre individuale.


Por çfarë do të thotë në të vërtetë përfshirja, në kontekstin e shkollave dhe arsimit? Si duket përfshirja në klasë? Dhe më e rëndësishmja, si munden mësuesit të krijojnë një klasë gjithëpërfshirëse nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit, pavarësisht nga nevojat e tyre individuale?Çfarë do të thotë përfshirja


Me fjalë të thjeshta, përfshirja në arsim do të thotë të sigurohet që çdo fëmijë, pavarësisht nga nevojat individuale apo barrierat për të mësuar, të ketë qasje të barabartë në mësim dhe të njëjtat mundësi për të arritur.


Përfshirja në shkolla nuk ka të bëjë vetëm me ofrimin e mbështetjes shtesë për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore. Bëhet fjalë për krijimin e një mjedisi mësimor që funksionon për të gjithë nxënësit, pavarësisht nëse ata kanë aftësi të kufizuara, flasin anglisht si gjuhë shtesë, janë anëtarë të një komuniteti pakicë, vijnë nga një familje me të ardhura të ulëta - ose e kanë më të vështirë të mësojnë dhe të arrijnë për arsye të tjera.


Kjo krijon një problem për mësuesit: si e siguroni përfshirjen për të gjithë këta fëmijë me nevojat e tyre të ndryshme dhe barrierat për të mësuar?


Ndërsa zakonisht është e nevojshme të vendosni plane specifike për të përmbushur nevojat specifike të fëmijëve në klasën tuaj, ka një sërë gjërash që të gjithë mësuesit mund të bëjnë për të krijuar një mjedis të sigurt, të lumtur, të qëllimshëm dhe gjithëpërfshirës. Janë ata shembuj të gjerë dhe të gjithanshëm të përfshirjes në klasë që kemi trajtuar në këtë artikull.Kush përfiton nga përfshirja


Ky rishikim gjithëpërfshirës i ndikimit të arsimit gjithëpërfshirës zbuloi se shumica dërrmuese e nxënësve pa nevoja shtesë ose nuk u ndikuan fare, ose në fakt përfituan nga ofrimi i strategjive gjithëpërfshirëse në klasë. Nga përfshirja efektive përfitojnë të gjithë nxënësit, sepse ata mund të përfitojnë nga një pjesë e mbështetjes shtesë.Pse funksionon përfshirja


Mbështetja dhe kremtimi i diversitetit dhe përfshirjes në shkollë funksionon sepse u jep të gjithë fëmijëve potencialin për të arritur dhe krijon një mjedis ku ata me nevoja shtesë nuk ndahen dhe nuk shihen si “të tjerë”; ata janë pjesë e të njëjtit komunitet nxënësish. Përfshirja trajton qëndrimet negative kulturore dhe keqkuptimet për njerëzit me aftësi të kufizuara, ose ata që janë anëtarë të komuniteteve pakicë.Këtu janë disa nga strategjitë e rekomanduara që ndihmojnë në krijimin e një klase gjithëpërfshirëse për të gjithë, pavarësisht nga nevojat specifike:


  • Përcaktoni standarde minimale të qarta për sjelljen.
  • Zbatoni ato standarde në mënyrë të vazhdueshme.
  • Merruni me fëmijët që sillen keq në një mënyrë të ndjeshme.
  • Krijoni mundësi për të dëgjuar të gjithë fëmijët.
  • Jini të vetëdijshëm për nevojat specifike të çdo fëmije në klasën tuaj.
  • Siguroni mbështetje për ta në mënyra nga të cilat përfitojnë TË GJITHË fëmijët në klasën tuaj.
  • Krijoni një mjedis mësimi të qetë dhe të qëllimshëm.
  • Shfaqni qartë oraret dhe informacionin kryesor.
  • Lërini fëmijët të zgjedhin se si të tregojnë atë që kanë mësuar.
  • Mos e krahasoni përparimin e një fëmije me një tjetër; përparimi personal është kyç.Burimi: Klikoni këtu 


Përgatiti: Era Baliu, gazetare përgjegjëse e Portalit Shkollor Albas për Kosovën


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

7,108 Lexime
2 vjet më parë