PROVIME

Teste përmbledhëse për klasën e parë, tremujori i parë

Këto janë teste vlerësuese për klasën e parë në lëndët: Gjuhë amtare, Shkathtësi për jetën, Matematikë, Njeriu dhe natyra. Ato janë hartuar nga mësuesja e fillores Merita Sejda e SHFMU “Drita”, Gramaçel. Për çdo lëndë ka dy grupe testesh.

Thuajse në të gjitha shkollat, nxënësit tashmë vlerësohet për njohuritë përmbledhëse për tri muajt e parë të vitit shkollor në lëndët përkatëse. 


Ne sot po ju sjellim teste përmbledhëse për klasën e parë në lëndët: Gjuhë amtare, Shkathtësi për jetën, Matematikë, Njeriu dhe natyra. Ato janë hartuar nga mësuesja e fillores Merita Sejda e SHFMU “Drita”, Gramaçel. 


Për çdo lëndë ka dy grupe testesh. Ndërsa në fund të tyre kërkohet edhe nënshkrimi i njërit prej prindërve, në mënyrë që prindërit të njihen drejtpërdrejtë me punën e fëmijës së tyre dhe vlerësimin përkatës. 

(Portali Shkollor)

49,630 Lexime
4 vjet më parë