VLERËSIMI

Teste përmbledhëse për lëndët e klasës së tretë

Materiali ju ndihmon me teste vlerësuese përmbledhëse për klasën e tretë në lëndët: matematikë, edukatë shoqërore, shkathtësi për jetën, njeriu dhe natyra, shoqëria dhe mjedisi. Testet janë përgatitur nga mësuesja e fillores nga Prishtina, Agime Ukella.

Më poshtë, në versionin PDF, do të gjeni teste për vlerësimin e nxënësve të klasave të treta, në lëndët matematikë, edukatë shoqërore, shkathtësi për jetën, njeriu dhe natyra, shoqëria dhe mjedisi. Testet janë përgatitur nga mësuesja e fillores nga Prishtina, Agime Ukella.  

(Portali Shkollor) 

22,363 Lexime
2 vjet më parë