MODELE TESTESH

Testime në kushtet e shtëpisë për lëndët gjuhë dhe matematikë klasa I-V, periudha dytë

Testet që do ju paraqesim sot janë përshtatur për t’u punuar në kushtet e shtëpisë. Testet janë hartuar për lëndën e gjuhës dhe të matematikës për klasat e para deri në të pesta.

Testime për lëndët gjuhë dhe matematikë klasa 1-5, periudha dytë 

Përgatiti: Violeta Kuqi

Lëndët: Gjuhë shqipe -Matematikë 

Klasat: I-V

Shkolla “Sul Harri”, Elbasan 

(Portali Shkollor)

15,796 Lexime
6 muaj më parë