MBANI MEND

Udhëzues vizual për t’u mbrojtur në rast lëkundjesh sizmike, përgatitur nga mësuesja Ardiana Kurti

Ky që do t’ju paraqesim sot është një udhëzues vizual që mund të përdoret për të mirë menaxhuar situatat post-tërmet. Materiali është përgatitur nga mësuesja e Gjuhës Angleze, Ardiana Kurti, shkolla "Dhora Leka", Tiranë.

Informacioni vizual në rast të ndonjë situate emergjente mund të mbahet mend më lehtë nga ju dhe nxënësit tuaj. 


Ky që do t’ju paraqesim sot është një udhëzues vizual që mund të përdoret për të mirë menaxhuar situatat post-tërmet. Materiali është përgatitur nga mësuesja e Gjuhës Angleze, Ardiana Kurti, shkolla "Dhora Leka", Tiranë. 

Ardiana Kurti, mësuese 

(Portali Shkollor)

3,000 Lexime
8 muaj më parë