SHEMBULL

Vëzhgimi dhe vlerësimi i praktikantit nga ana e mësuesit mentor

Mësuesit kandidatë ose praktikantët kanë filluar tashmë praktikat e tyre profesionale. Mësuesit mentor janë ata të cilët i vëzhgojnë dhe i vlerësojnë. Por si? Ne ju sjellim më poshtë një shembull për këtë rast, të përgatitur nga Dr. Ermira Ymeraj.

Vëzhgimi i mësuesve praktikant bëhet nga mësuesit mentor. Po kështu edhe vlerësimi i tyre. Ne po ju paraqesim një përpilim të dokumentit që i shërben çdo mësuesi mentor për çdo kandidat të praktikave profesionale. Ai është sjellë nga mësuesja mentore Dr. Ermira Ymeraj, gjimnazi publik “Jordan Misja”, Shkodër.

(Portali Shkollor) 

2,422 Lexime
1 muaj më parë