SHEMBUJ

Vlerësimi i vazhduar, modele testesh, klasa IV

Mësuesja Violeta Nipolli ka përgatitur shembuj dhe teste të vlerësimit të vazhduar për klasën e katërt. Vlerësimi i vazhduar është përgatitur për këto lëndë: Gjuhë shqipe, Matematikë dhe Dituri natyre dhe i takon periudhës së parë.

Mësuesja Violeta Nipolli ka përgatitur shembuj dhe teste të vlerësimit të vazhduar për klasën e katërt. Vlerësimi i vazhduar është përgatitur për këto lëndë: Gjuhë shqipe, Matematikë dhe Dituri natyre dhe i takon periudhës së parë. 


(Portali Shkollor)

2,860 Lexime
4 javë më parë