MODELI

Detyrat e mësuesit dhe fëmijëve gjatë një planifikimi ditor të parashkollorit

Edlira Lamçja ka përgatitur një planifikim ditor për parashkollorin. Tema ditore do të zhvillohet rreth një dramatizimi, i titulluar “Katër stinët dhe dielli”.

Edlira Lamçja ka përgatitur një planifikim ditor  për parashkollorin. Tema ditore do të zhvillohet rreth një dramatizimi, i titulluar “Katër stinët dhe dielli”. 


Fëmijët duhet të:

- Interpretojnë rolet me intonacion, duke ulur e ngritur zërin gjatë rolit;

- Përcaktojnë vendosjen e numërorit sipas figurave;

- Vishen sipas rolit;

- Dramatizojnë sipas rolit të përcaktuar 


Veshjet që nevojiten:

- veshja sipas personazhit;

- Kapele


Mjetet

- Magnetofoni

- Dekori i zbukuruar në mënyrë të përshtatshme. 


I gjithë aktiviteti zhvillohet nën kujdesin e mësuesit. Më poshtë gjeni planifikimin ditor të plotë.


(Edlira Lamçja; Portali Shkollor)

4,739 Lexime
2 vjet më parë