Kur kryefjala "nuk shkon mirë" me kallëzuesin

Kryefjala dhe kallëzuesi duhet të jenë gjithmonë të përshtatur në numër me njëri-tjetrin

Janë të shumta dhe të pafundme rastet qoftë në mediet e shkruara, në botime të ndryshme shkencore, publicistike etj., apo edhe në botime artistike, ku autorët e kanë kaq të vështirë disa herë të përshtatin kryefjalën me kallëzuesin.  


Duhet të dimë se jo vetëm në gjuhën shqipe, por në çdo gjuhë tjetër të botës, kur kryefjala e fjalisë është në numrin njëjës, edhe kallëzuesi a trajta foljore duhet të jetë në numrin njëjës dhe anasjelltas.


Pra, kryefjala dhe kallëzuesi duhet të jenë gjithmonë të përshtatur në numër me njëri-tjetrin.


Ja disa shembuj të mospërshtatjes së kallëzuesit me kryefjalën:

Stafi mjekësor u kujdesën me shumë përkushtim për të. (duhet - u kujdes)

Personeli i drejtorisë u shprehën të gatshëm për të na ndihmuar. (duhet - u shpreh i gatshëm)


Kjo ishte dita ku e gjithë bota folën në të njëjtën gjuhë. (duhet - foli)  

POR..., si gjithmonë, kemi dhe përjashtime!


Këtu bën përjashtim rasti, kur kryefjala është e shprehur me njërën nga fjalët e tipit: "shumica", "një pjesë", "gjysma" etj., të ndjekura zakonisht nga një emër në gjinore shumës. Në këtë rast, gramatikisht, folja-kallëzues përdoret në shumës. P. sh.:

Shumica e të rinjve qëndronin në këmbë, pas meje.

Gjysma e të studentëve nuk kishin ardhur në sallë.

Një pjesë e punonjësve lanë punën dhe dolën në dritare.


Nga Sevi (Lami) Agolli

3,610 Lexime
3 vjet më parë