Shkolla 9-vjeçare “V. R. Patriku” Sheqez

Orë mësimi në lëndën aftësim teknologjik në klasën e III-të

Një orë mësimi në lëndën e aftësimit teknologjik me klasën e III-të dhe mësuesin Sadulla Kajo. Mësuesi shprehet se në këtë klasë ka artistë dhe instrumentistë të talentuar!

1,968 Lexime
6 vjet më parë