Njoftim

Përzgjedhja e teksteve shkollore/ Katalogu Albas 2022-2023

Përzgjedhja e teksteve shkollore është proces shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.

Të dashur mësues, 

Ju njoftojmë se Ministria e Arsimit,  ka shpallur fushatën për përzgjedhjen e teksteve shkollore, për vitin shkollor 2022-2023. 

Ky proces është shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.


Ju vëmë në dijeni se në portalin tonë do të gjeni:

- Tekstet tona të digjitalizuara. Çdo përdorues i tekstit mund ta shkarkojë atë në kompjuter dhe të ketë materiale të shumta didaktike, që ndihmojnë në përvetësimin më të mirë të lëndës.

-  librat e mësuesit për çdo lëndë, të cilat mund t’i shkarkoni dhe t’i printoni. Ata janë hartuar nga mësues/e të talentuar në fushën e mësimdhënies dhe zbërthejnë të gjitha kërkesat e kurrikulës bërthamë;

-  planet, ku janë zbërthyer të gjitha kërkesat e programit;

-  teste të shumta për tremujorë dhe vjetorë, si dhe shumë materiale të tjera ndihmëse.


Nëse ju mungojnë libra për lëndë të veçanta, kontaktoni me menaxherët tanë, të cilët do t’ju vënë në dispozicion çdo gjë që të keni nevojë për procesin e përzgjedhjes, në adresën e emailit [email protected] Më poshtë ju paraqesim katalogun e teksteve shkollore të shtëpisë botuese ALBAS të vënë në dispozicion për përzgjedhjen e vitit shkollor 2022-2023. 


Librat shkollor 2022-2023
  9-Vjeçare  
Klasa Titulli  
1 Edukim për shoqërinë 1 e re  
1 Dituri Natyre 1  
1 Fletore pune dituria 1  
5 Gjuha Shqipe 5 e re  

Librat shkollor 2022-2023
  E Mesme  
Klasa Titulli
10 Gjuha shqipe 10  
10 Letërsia 10  
10 Qytetari 10 e re  
10 Histori 10 e re  
10 Gjeografi 10  
10 Art Teatër 10 e re  
10 Muzika 10  
10 Art pamor 10 e RE  
10 Matematika 10 - 11 pjesa e parë  
10 Matematika 10 - 11 pjesa e dytë  
10 Biologjia 10 -11 pjesa e parë  
10 Biologjia 10 -11 pjesa e dytë  
10 Kimia 10 - 11 pjesa e parë  
10 Kimia 10 - 11 pjesa e dytë  
10 Fizika 10 - 11 pjesa e parë  
10 Fizika 10 - 11 pjesa e dytë  
11 Gjuha Shqipe 11 e re  
11 Letërsia 11 e re  
11 Historia 11 e re  
11 Filozofia 11 e re  
11 Gjeografia 11 e re  
12 Gjuha Shqipe 12 e re  
12 Letërsia 12 e re  
12 Letërsia 12 e re me zgjedhje  
12 Biologjia 12 e re me zgjedhje  
12 Historia 12 e re me zgjedhje  
12 Gjeografia 12 e re me zgjedhje  
12 Psikologjia 12 e re me zgjedhje  
12 Sociologjia 12 e re me zgjedhje  ©Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

9,966 Lexime
2 vjet më parë