Model

Portofoli im

“Magjia e portofolëve nuk qëndron në vetë portofolët, por në procesin e përdorur në krijimin e tyre dhe kulturën shkollore në të cilën vlerësohet mësimi i dokumentuar.”

Procesi i krijimit të portofolit përmirëson mundësitë për një mënyrë të re të të nxënit. Zakonisht, gjatë procesit tradicional të të nxënit synohet memorizimi i fakteve apo i informacioneve. Përdorimi i portofolit si arkivues dhe seleksionues i detyrave, ndikon në një të nxënë të thellë, duke krijuar mundësi për të integruar njohuritë e mëparshme dhe konsideruar të nxënit e mëparshëm në situata të ndryshme.

5,906 Lexime
3 vjet më parë