Përmirësimi i teksteve

Pyetësor për tekstet shkollore Albas

Të dashur mësimdhënës të Kosovës, duke ju falënderuar që përdorni tekstet shkollore Albas, ju ftojmë që të plotësoni pyetësorin më poshtë. Pyetësori është anonim dhe përgjigjet janë konfidenciale. Përgjigjet tuaja të sinqerta na ndihmojnë që të modifikojmë tekstet dhe punën praktike.

Të dashur mësimdhënës të Kosovës, duke ju falënderuar që përdorni tekstet shkollore Albas, ju ftojmë që të plotësoni pyetësorin më poshtë. 


Qëllimi i këtij pyetësori është hulumtimi i perceptimeve të mësimdhënësve rreth teksteve mësimore të të gjitha lëndëve dhe klasave I-IX. 


Pyetësori është anonim dhe përgjigjet janë konfidenciale. Përgjigjet do të analizohen në mënyrë të detajuar dhe gjetjet do të përdoren për përdorim të brendshëm. Përgjigjet tuaja të sinqerta na ndihmojnë që të modifikojmë tekstet dhe punën praktike ashtu që të plotësojmë nevojat tuaja dhe të nxënësve dhe të përmbushim validitetin edukativ. Plotësimi i pyetësorit zgjat rreth 15 minuta.


Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

3,228 Lexime
1 vit më parë