Trajnime me kredite

QTPA: Kalendari i trajnimeve me kredite për periudhën Mars 2023

Qendra e trajnimeve dhe projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. Më poshtë gjeni kalendarin e trajnimeve me kredite për periudhën Mars 2023.

Qendra e Trajnimeve dhe Projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. 

Në kalendarin për muajin Mars 2023 janë planifikuar trajnimet e mëposhtme:NrModuli
Data
 Linku i regjistrimit
1
Këndvështrime shkencore dhe didaktike për konceptimin në vijueshmëri të përmbajtjes shkencore dhe procesin në vitet e shtrirjes brenda ciklit dhe në ciklet pasuese - fusha ""shoqëria dhe mjedisi.
     
      10.03.2023
https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/65330?d=03%2F10%2F2023%2000%3A00%3A00 

2Raporti i progresit dhe arritjeve të nxënësit (format e raportimit)
    17.03.2023
https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/65331?d=03%2F17%2F2023%2000%3A00%3A00 
3Ndërtimi i aftësive të të lexuarit
    17.03.2023https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/65332?d=03%2F17%2F2023%2000%3A00%3A00Çdo moduli ka 1 kredit, i barazvlefshëm  në 18 orë trajnim (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish).

Trajnimet zhvillohen online në platformën Zoom. 

Pagesa për trajnimin është 1500 lekë të reja.


Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Albas. 

Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin e sekretarisë 0697070480, ose në adresën e 

e-mailit t[email protected]© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

3,204 Lexime
1 muaj më parë