TRAJNIMET

Qendra e Trajnimeve Albas/ Kalendari i trajnimeve me kredite për periudhën Dhjetor 2022-Janar 2023

Qendra e trajnimeve dhe projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. Më poshtë gjeni kalendarin e trajnimeve me kredite për periudhën Dhjetor 2022-Janar 2023.

Qendra e trajnimeve dhe projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS  për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. 


Në kalendarin për muajin  Dhjetor 2022- Janar 2023 janë planifikuar trajnimet e mëposhtme:


  Nr
Moduli
  Data             Linku i regjistrimit1 Zbatimi i kurrikulës, puna praktike dhe situata konkrete në realizimin e në Arsimin Fillor  02.12.2022  https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61640?d=12%2F02%2F2022 00%3A00%3A00

2 Ndërtimi i aftësive të të lexuarit 09.12.2022 https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61641?d=12%2F09%2F2022 00%3A00%3A00
3 Mendimi kritik dhe krijues- aftësitë e zgjidhjes së problemeve 16.12.2022 https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61643?d=12%2F16%2F2022 00%3A00%3A00
4 Përfshirja e metodave dhe teknikave te reja të mësimdhenies ne mesimin në prezencë dhe atë online 16.12.2023 https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61642?d=12%2F16%2F2022 00%3A00%3A00
5 Teknikat e pyetjes dhe diskutimit 13.01.2023 https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61644?d=01%2F13%2F2023 00%3A00%3A00
6 Përgatitja e nxënësve për testimin e gjuhës shqipe dhe te letersisë për maturën shtetërore 20.01.2023 https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61645?d=01%2F20%2F2023 00%3A00%3A00
7 Manaxhimi i sjelljes dhe zgjidhja e konflikteve 27.01.2023 https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/61646?d=01%2F27%2F2023 00%3A00%3A00Çdo moduli ka 1 kredit, i barazvlefshëm në 18 orë trajnim (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish).

Trajnimet zhvillohen online në platformën Zoom. 


Me rastin e festave të fundvitit, QTPA vjen me një ofertë promocionale: trajnimet për muajin dhjetor do të kushtojnë 1200 leke (te reja).


Ndërsa pagesa për trajnimin gjatë muajit janar do të jetë 1500 lekë të reja.

Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Albas. 


Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin e sekretarisë 0697070480, ose në adresën e 

e-mailit  [email protected]
© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

3,557 Lexime
2 javë më parë