MIUSHI LEXUES

Seria interesante për fëmijët e moshës parashkollore "Miushi lexues"

Do të ishte ideale sikur të lexonit së bashku me fëmijën 15-20 minuta në ditë, në një vend të rehatshëm dhe të qetë. “Miushi lexues” është një seri më shumë libra me figura interesante për fëmijët e moshës parashkollore.

Të dashur prindër,


Leximi i përbashkët është i domosdoshëm për zhvillimin e suksesshëm të fëmijës suaj. Të mësuarit dhe të kuptuarit, por edhe përdorimi i internetit nuk mund të bëhen pa lexuar. Për të lexuar së bashku librin, hapi i parë është leximi i shkronjave dhe i fjalëve, por edhe vëzhimi e interpetimi i figurave. 


Vlerat e leximit të përbashkët janë të shumta:

- Leximi i përbashkët e nxit fëmijën të mundohet ta lexojë vetë,

- Leximi i përbashkëtju afron më shumë me njëri-tjetrin,

- Leximi i përbashkët e ndhmon fëmijën të shqiptojë saktë fjalën,

- Leximi i përbashkët zgjon te fëmija kënaqësinë e të vetëleuarit.


Lexojani librin fëmijës suaj!

Do të ishte ideale sikur të lexonit së bashku me fëmijën 15-20 minuta në ditë, në një vend të rehatshëm dhe të qetë. Është shumë e rëndësishme që fëmijës t’i lexojmë libra të përshtatshëm për moshën e tij. “Miushi lexues” është një seri më shumë libra me figura interesante për fëmijët e moshës parashkollore.


Kalofshi një kohë të këndshme së bashku me fëmijën tuaj!

775 Lexime
1 vit më parë