STAZHI

Si të menteroni, udhëzues nga USAID për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve

Për t’ia lehtësuar punën në drejtimin e udhëheqjes së një praktikanti, ne po ju sjellim një udhëzues të përpiluar nga USAID. Materiali shërben për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve në shkollat fillore dhe të mesme.

Udhëzues për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve në shkollat fillore dhe të mesme, i përpiluar nga USAID.  

(Portali Shkollor) 

3,359 Lexime
4 vjet më parë