DREJTSHKRIMI

Takimi i dy shkronjave të njëjta në një fjalë

Çfarë ndodh kur brenda një fjale takohen dy shkronja të njëjta? Si duhet t’i shkruajmë dhe shqiptojmë fjalë të tilla? Ky artikull na vjen në ndihmë.

I suksesshëm apo i sukseshëm?

Përreth apo Përrreth? 

Gojëëmbël apo Gojëmbël?


SHKRUHEN: 

Kur në formimin e fjalëve a të trajtave të ndryshme të fjalëve takohen dy bashkëtingëllore të njëjta, njëra prej të cilave mund të bëjë pjesë edhe në formimin e një shkronje dyshe, ato shkruhen të dyja. P.sh., kemi: kënddrejtë, nënndarje, kundërraketë, kundërreformë, mossulmim, zëvendëssekretar; në godittë; e gjettë; në pyettë; në u trettë etj. 


Po kështu shkruhen të dyja edhe kur takohen shkronja teke dhe shkronja dyshe që formon ajo, por edhe të dyja shkronjat dyshe bashkë. Dhe kemi: i kujdesshëm, i suksesshëm, i pjesshëm, passhkrim, leshhollë, shpeshherë, mishshitës etj.


NUK SHKRUHEN:

a) kur takohen bashkëtingëlloret r me rr dhe I ose Il me ll, shkruhet vetëm rr ose ll, jo të tria bashkëtingëlloret dhe kemi: përreth; dembellëk, fodullëk, hamallëk, jeshillëk etj.


b) kur në një fjalë të përbërë takohen dy zanore të njëjta, ajo fundore e temës së parë me atë nistore të temës së dytë, njëra bie. Dhe kemi: gojëmbël etj.

MË THJESHT! Kur këto shkronja janë bashkëtingëllore, ato shkruhen të dyja, përveç kur kemi takimin e tyre edhe me shkronjën dyshe që formojnë, por kur takohen dy zanore, për shkak se vetëm njëra theksohet, atëherë tjetra bie, pra nuk shkruhet (gojëmbël)!


Përgatiti: Sevi Lami Agolli


©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.   

14,817 Lexime
3 vjet më parë