QTPA

Trajnime me kredite në Qendrën e Trajnimeve Albas

Qendra e Trajnimeve dhe e Projekteve “Albas” e akredituar nga MASR, ofron trajnime me kredite për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar përfshirë edhe mësuesit e parashkollorit. Regjistrohuni tani!

Qendra e Trajnimeve dhe e Projekteve “Albas” e akredituar nga MASR, ofron trajnime me kredite për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar përfshirë edhe mësuesit e parashkollorit në modulet:


⁃ "Mësimdhënia në kurrikulat e reja"

⁃ "Menaxhimi i klasës"


Moduli “Menaxhimi i klasës” synon:


- Të qartësohet terminologjia dhe rëndësia e saj.

- Të sigurohet lidhja mes dy proceseve që janë të pandara: menaxhim dhe mësimdhënie

- Të vlerësohet rëndësinë e praktikave të menaxhimit efektiv të klasës.

- Të evidentohen instrumentet kryesorë për një menaxhimin efektiv të klasës

- Të tregohen rrugët për menaxhimin e procedurave dhe rutinës

- Të perceptohen dhe realizohen platforma personanale të menaxhimit të klasës.

- Të informojë mbi koncepte te etikës në institucionin arsimor.Moduli “Mësimdhënia në kurrikulat e reja” trajton çështjet e mëposhtme:


• Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në kompetenca.

• Konceptimi i orës mësimore bazuar në kompetenca.

• Reflektimi i metodave të mësimdhënies - nxënies ndaj programeve të hartuar mbi kompetencat e synuara nga nxënësit

• Kuptimi mbi situatën e të nxënit. Mënyrat e përpilimit dhe paraqitjes së tyre në lëndë të ndryshme.

• Roli i mësuesit për arritjen e rezultateve të të nxënit, të synuara në kompetenca, në lëndë të ndryshme. 


Trajnimet zhvillohen online, ne platformen "Google Zoom" dhe  janë planifikuar në datat e muajit Tetor:

24.10.2020 - Menaxhimi i klasës

31.10.2020 - Mësimdhënia në kurrikulat e reja


Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin 0697070480, ose në adresën e e-mailit [email protected].Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

2,221 Lexime
3 vjet më parë