libri digjital

Trajnimi i mësuesve të klasave X për tekstet digjitale

Sot në ambientet e kompanisë trajnimit "Albas Group" u bë trajnimi i mësuesve për librin digjitale për subjektin e Kimisë 10 (bërthamë) dhe Arteve 10

Sot në ambientet e kompanisë trajnimit "Albas Group" u bë trajnimi i mësuesve për librin dixhitale për subjektin e Kimisë 10 (bërthamë) dhe Arteve 10. Mësuesit nga të gjitha shkollat e vendit janë trajnuar se si të përdorin librin digjital dhe shkarkimin e tij nëpërmjet Portalit Shkollor. 


Trajnimi u organizua dhe u realizua nga stafi i shtëpisë botuese "Albas", autorët e librave, mësuesit dhe specialistë të IT. 


Trajnimi do të vazhdojë me letërsinë 10 (bërthamë) dhe Biologji 10 (bërthamë). Dita dhe ora të trajnimit përcaktohet nga Ministria e Arsimit. Grafiku i mësuesve që do të trajtohen janë të përcaktuara nga drejtoritë arsimore rajonale.


Trajnimi do të mbahet në ambientet e Grupit "Albas".


Për më shumë detaje, shih tabelën më poshtë.


Plani i trajnimit

813 Lexime
4 vjet më parë