KUALIFIKIMI I MËSUESVE

Kualifikimet e mësuesve për vitin shkollor 2018-2019

Udhëzim për kualifikimet e mësuesve për vitin shkollor 2018-2019.

Udhëzim për kualifikimet e mësuesve për vitin shkollor 2018-2019.

(Portali Shkollor)

4,806 Lexime
2 vjet më parë