Udhëzim

Për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit publikon një udhëzim "Për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar", në mbështetje të sistemit arsimor në Republikën e Shqipërisë

1,046 Lexime
5 vjet më parë