Udhëzim

Për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor

Ministria e Arsimit dhe Sportit vendosi të bëjë ndryshime në udhëzimin “Për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor”. Në udhëzimin numër 26, datë 15.08.2014 sqarohen të gjitha ndryshimet

640 Lexime
4 vjet më parë