Udhëzim

Standardet e përgjithshme të mësuesit

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për standardet e përgjithshme të mësuesit" të cilat duhet t'u dërgohen DAR dhe ZA, IZHA-s dhe Inspektoratit Shtetëror Arsimor

7,191 Lexime
5 vjet më parë