Udhëzim

Udhëzues për hartimin e planit vjetor të punës së mësuesit kujdestar

Në mbështetje të Rregullores për funksionimin e institucionet arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë, neni 66, mësuesi kujdestar i klasës duhet të hartojë një plan për zhvillimin e detyrave të tij si mësues kujdestar i klasës. Udhëzuesi i mëposhtëm i vjen atyre në ndihmë.

UDHËZUES PËR INSTITUCIONET ARSIMORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR HARTIMIN E PLANIT VJETOR TË PUNËS SË MËSUESIT KUJDESTAR

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.  

30,723 Lexime
2 vjet më parë