Për prindërit dhe mësuesit

15 parimet e Maria Montessorit për të edukuar fëmijë të lumtur

Shumë parime të Maria Montessori përdoren nga mësuesit dhe shpesh plotësojnë arsimin që u japin prindërve. Por këto parime janë shumë të vlefshme edhe për prindërit.

Metoda e Maria Montessori (mjeke italiane dhe edukatore e njohur për filozofinë e arsimit) bazohet në parimin që edhe në shkollë, fëmija duhet të jetë në gjendje të zhvillojë aftësitë lirisht, duke filluar nga një material mësimor i përcaktuar mirë dhe i përshtatur për aftësitë e nxënësve. 


Megjithatë, për edukimin e nxënësve, shumë parime të Maria Montessori përdoren nga mësuesit dhe shpesh plotësojnë arsimin që u japin prindërve. Por këto parime janë shumë të vlefshme edhe për prindërit.


1. Fëmijët janë si sfungjeri dhe mësojnë duke vëzhguar gjithçka rreth tyre, jini shembulli më i mirë për ta!


2. Nëse i kritikoni fëmijët tuaj, gjëja e parë që do të mësojnë do të jetë që të gjykojnë ashpër veten dhe njerëzit rreth tyre.


3. Mësoni të lëvdoni veprat e tyre të mira, kështu fëmijët do të mësojnë t’ju japin vlerë gjërave.


4. Nëse fëmijët jetojnë në një mjedis armiqësor (nëse jeni në konflikt me burrin ose gruan tuaj, situata konfliktuale në një mjedis familjar ose jeni armiqësor ndaj fëmijës), fëmija do të mësojë të grindet.


5. Nëse ju minimizoni nevojat e tyre, fëmijët do të bëhen të mbyllur dhe të turpshëm.


6. Mos bëni gjëra për ta, por u mësoni atyre të bëjnë gjëra për veten.


7. Kini kujdes për nevojat e tyre. Fëmijët janë si ju i bëni ata të ndihen.


8. Nëse ju propozoni ndjenja negative për fëmijët, ata do të zhvillojnë një ndjenjë të fajit dhe të vetëvlerësimit të dobët.


9. Le ta dinë që idetë e tyre janë gjithmonë të pranuara.


10. Nëse jetojnë në një mjedis ku ata ndihen të shëndetshëm, të integruar, të dashur dhe të nevojshëm, ata do të mësojnë të gjejnë dashuri në botë dhe nuk do të bien në keqbërje.


11. Mos flisni keq për fëmijët tuaj, veçanërisht në praninë e tyre.


12.Kur ktheheni tek ata, gjithmonë i bëni të ndihen mirë. U ofroni atyre më të mirën prej jush.


13. Gjithmonë dëgjoni nevojat e fëmijëve tuaj, përgjigjuni pyetjeve që ata bëjnë dhe bëhuni sa më të qartë.


14. Ndëshkimet mund të japin rezultate në afatin e shkurtër, por mos harroni se tërheqin gjithnjë e më shumë vëmendje nga ato që janë nevojat reale të fëmijës.


15. Disiplina ka kuptim nëse është vetë-disiplinë, edukimi i fëmijëve për përgjegjësitë dhe jo rregullat.


(Portali Shkollor)

28,241 Lexime
6 vjet më parë