PËR MATURANTËT

Cikli i parë i përsëritjes për lëndën me zgjedhje Qytetari-Psikologji

Material orientues për maturantët në kuadër të përsëritjes për lëndën me zgjedhje Qytetari-Psikologji i përgatitur nga mësuesja Eljana Brahja. Për sot sjellim dy ciklet e para të përsëritjes për lëndën e Qytetarisë.

Duke qenë se maturantët janë në kontakt të vazhdueshëm me mësuesit e tyre për lëndën e psikologjisë të cilën e zhvillojnë vitin e fundit të gjimnazit, këtë material përsëritjeje për lëndën me zgjedhje të Qytetarisë-Psikologjisë, do ta nisim nga lënda e Qytetarisë e cila është zhvilluar në klasën e 10-të. 


Mësuesja Eljana Brahja orienton më së miri të gjithë maturantët për dy kapitujt e parë të përsëritjes me tematikat, ligjet dhe kushtetuta. 


Në ditët në vijim do të sjellim pjesën tjetër se ku duhet të fokusoheni për përsëritjen e lëndës me zgjedhje Qytetari-Psikologji. 


Materiali në PDF 

(Portali Shkollor)

3,089 Lexime
3 vjet më parë