DETYRA POTOFOLI/TESTE

Detyra për vlerësimin e vazhduar, portofol dhe test

Mësuesja Violeta Nipolli, e shkollës Sulë Harri, ka përgatitur dhe sjell për Portalin Shkollor detyra për vlerësimin e vazhduar, portofol dhe test, për periudhën prill-qershor, klasa e tretë.

Mësuesja Violeta Nipolli, e shkollës Sulë Harri, ka përgatitur dhe sjell për Portalin Shkollor detyra për vlerësimin e vazhduar, portofol dhe test, për periudhën prill-qershor, klasa e tretë. 

Këto detyra për vlerësimin  e vazhduar, portofol dhe test u përkasin lëndëve: Gjuhë shqipe, dituri natyre dhe matematikë.

(Violeta Nipolli Kuqi; Portali Shkollor)

5,111 Lexime
3 muaj më parë