MATERIAL PËR LETËRSINË

Figurat letrare, informacion dhe modele studimi

Figurshmeria mbetet ende nje thembërz e Akilit për nxënësit e këtij sistemi. Materiali që po ju sjellim sqaron çdo paqartësi tek kjo pjesë e studimit të tekstit letrar (poezi, prozë).

Figurshmeria mbetet ende nje thembërz e Akilit për nxënësit e këtij sistemi. Materiali që po ju sjellim sqaron çdo paqartësi tek kjo pjesë e studimit të tekstit letrar (poezi, prozë). 


Theksi i hartueseve të materialeve ndihmëse është vënë te thjeshtësia e përcjelljes së informacionit dhe konkretizimi i tij me modele të ndryshme pyetjesh përmes të cilave nxënia dhe qëndrueshmëria e dijes është çelësi i suksesit. 


Me këtë material plotësohet hapi tjetër i rëndësishëm i studimit të tekstit poetik edhe atij prozator.

Përgatiti Kreuza Bardhi 

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

5,092 Lexime
3 vjet më parë