MODELE STUDIMI

Njohuri për tekstin joletrar: teksi informues, përshkrues dhe argumentues

Material i përgatitur nga bashkëpunëtorja jonë, mësuesja Kreuza Bardhi për tekstin joletrar, ku vëmendja është përqendruar te karakteristikat strukturore dhe gjuhësore të cilat e bëjnë qartazi të dallueshëm nga teksti letrar. Në të do të gjeni dhe modele studimi.

Një nga problemet që hasin më shpesh mësuesit dhe nxënësit është vazhdimësia e njohurive të marra në sistemin 9-vjeçar dhe sa do t'i ndihmojnë këto njohuri në kapërcimin e vështirësive të fillimit në arsimin e mesëm. 


Duhet vënë theksi edhe te njohuritë e tekstit joletrar, pasi këto njohuri kontrollohen edhe në provimet kombëtare. Ndaj ndihmesa e rradhës është për tekstin joletrar ku vëmendja jonë është përqendruar te karakteristikat strukturore dhe gjuhësore të cilat e bëjnë qartazi të dallueshëm nga teksti letrar. 

Ky material mbështetës i punës së mësuesit konkretizohet me modele studimi të thjeshta të një teksti joletrar.


Përgatiti Kreuza Bardhi 

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

27,234 Lexime
4 vjet më parë