MODELE

Planifikim detyrash për përsëritje njohurish sipas tematikave, klasa V

Materiali i vjen në ndihmë mësuesve dhe nxënësve për vlerësimin e arritjeve të njohurive në arsimin fillor në lëndët Gjuhë shqipe, Matematikë, Dituri natyre.

Detyra për përsëritje për klasën e pestë në lëndët: 

  • Gjuhë shqipe
  • Matematikë
  • Dituri natyre

Përgatiti: Violeta Kuqi

10,670 Lexime
3 vjet më parë