Model

Provimi VANAF, model testi për nxënësit me AK

Më 23 maj do të bëhet vlerësimi i nxënësve të Arsimit Fillor. Pjesë e këtij vlerësimi janë edhe nxënësit me aftësi të kufizuara të klasës së 5-të. Mësuesja Gentjana Nito ka përgatitur një model testi për t'u ardhur në ndihmë mësuesve ndihmës.

Më 23 maj do të bëhet vlerësimi i nxënësve të Arsimit Fillor. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, Vlerësimi kombëtar i Arritjeve të Nxënësve të klasës së 5-të të arsimit të detyruar synon të vlerësojë njohuritë dhe kompetencat bazë, të fituara nga nxënësit në ciklin fillor, në lëndët Gjuhë Shqipe, Matematikë dhe Dituri Natyre. 


Pjesë e këtij vlerësimi janë edhe nxënësit me aftësi të kufizuara që do të zhvillojnë vlerësimin e arritjeve në përshtatje me programin mësimor me të cilin punojnë sipas objektivave te vendosura në planin PEI (Plani Edukativ Individual). 


Mësuesja Gentjana Nito ka përgatitur një model testi për t'u ardhur në ndihmë mësuesve ndihmës.


©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

17,180 Lexime
2 vjet më parë