VEPRIMTARI PUNE

Veprimtari pune individuale

Mësuese Violeta Nipolli, e shkollës Sule Harri, ka përgatitur një veprimtari pune individuale për nxënësit, me tematikën "Për ty atdhe". Kjo veprimtari përfshin detyra nga lëndët: Gjuhë shqipe, Matematike dhe Dituri Natyre.

Mësuese Violeta Nipolli, e shkollës Sule Harri, ka përgatitur një veprimtari pune individuale për nxënësit, me tematikën "Për ty atdhe". Kjo veprimtari përfshin detyra nga lëndët: Gjuhë shqipe, Matematike dhe Dituri Natyre.

(Portali Shkollor)

2,386 Lexime
6 muaj më parë