Reflektim

Aftësitë “e buta” të mësuesit

“Ndryshe nga aftësitë e vështira, të cilat janë specifike për punën dhe mund të maten dhe mësohen lehtësisht, aftësitë e buta janë më të vështira për t’u matur dhe zhvilluar, pasi ato përfshijnë tipare, sjellje dhe qëndrime”, shkrim nga mësuesja Irena Biba.

Nga Irena Biba, mësuese pranë shkollës 9-vjeçare “Betim Muço”, Tiranë 


Aftësitë e buta, të njohura gjithashtu si aftësi ndërpersonale, janë aftësi jo-teknike që lidhen me mënyrën se si ndërveproni dhe komunikoni me të tjerët. Këto aftësi janë thelbësore për të ndërtuar marrëdhënie të forta, për të bashkëpunuar në mënyrë efektive dhe për të pasur sukses në situata të ndryshme personale dhe profesionale. Ndryshe nga aftësitë e vështira, të cilat janë specifike për punën dhe mund të maten dhe mësohen lehtësisht, aftësitë e buta janë më të vështira për t’u matur dhe zhvilluar, pasi ato përfshijnë tipare, sjellje dhe qëndrime. Disa aftësi të zakonshme të buta përfshijnë:


Komunikimin 

Aftësia për të përcjellë informacionin në mënyrë të qartë, për të dëgjuar në mënyrë aktive dhe për të kuptuar këndvështrimet e të tjerëve. Komunikimi efektiv në vendin e punës bazohet në aftësinë tuaj për të biseduar në mënyrë produktive me të tjerët. Nëse jeni në gjendje t’u flisni njerëzve qartë dhe me edukatë, ndërsa në të njëjtën kohë dëgjoni me empati atë që kanë për të thënë kolegët ose prindërit, do të jeni më produktiv dhe do të arrini rezultate më të mira. Komunikimi i suksesshëm përfshin aftësi verbale, joverbale dhe të shkruara, të shoqëruara me të kuptuarit e dëgjimit aktiv.


Punën në ekip 

Kapaciteti për të punuar në bashkëpunim me të tjerët, për të kontribuar në përpjekjet në grup dhe për të zgjidhur konfliktet në mënyrë konstruktive. Bashkëpunimi, i njohur gjithashtu si puna në grup, është aftësia për të punuar në mënyrë efektive me kolegët tuaj. Ai përfshin dhe kërkon një sërë aftësish të tjera të rëndësishme të buta, të tilla si inteligjenca emocionale, përshtatshmëria dhe komunikimi. Të punosh në mënyrë bashkëpunuese do të thotë që mund t’i zgjidhni problemet më shpejt dhe të kuptoni më mirë pikat tuaja të forta dhe të dobëta. Puna së bashku gjithashtu nxit një mjedis të shëndetshëm pune të të mësuarit dhe ndarjes midis kolegëve.


Zgjidhjen e problemeve

Të jetë në gjendje të analizojë situatat, të identifikojë çështjet dhe të zhvillojë zgjidhje efektive.


Përshtatshmërinë 

Aftësia për të qëndruar fleksibël dhe i hapur ndaj ndryshimeve, veçanërisht në mjedise dinamike ose të pasigurta. Ne të gjithë përballemi me probleme të papritura në vendin e punës, por ata me aftësi të forta përshtatjeje janë në gjendje t’u qasen këtyre me qetësi dhe të gjejnë zgjidhje më shpejt se ata që mund të jenë më pak fleksibël. Gjithashtu, ndërsa vendi modern i punës po zhvillohet vazhdimisht, të kesh një nivel të qëndrueshmërisë ndaj këtyre ndryshimeve dhe një aftësi për t’i parë ato si mundësi dhe jo si pengesa është një aset tërheqës për punëdhënësit.


Menaxhimin e kohës

Menaxhoni kohën tuaj në mënyrë efektive për të prioritizuar detyrat, për të përmbushur afatet dhe për të balancuar ngarkesat e punës.


Inteligjencën emocionale

Inteligjenca emocionale është aftësia juaj për të kuptuar dhe kontrolluar emocionet tuaja, në të njëjtën kohë për të njohur dhe ndjerë emocionet e atyre që ju rrethojnë. Inteligjenca emocionale në vendin e punës është një aftësi e butë shumë e kërkuar. Të jesh në gjendje të shfrytëzosh emocionet e tua, ndërkohë që të kuptosh motivimet dhe ndjenjat e kolegëve do të çojë në marrëdhënie më harmonike dhe produktive. Inteligjenca emocionale është gjithashtu një aftësi shumë e çmuar e butë në rolet me presion të lartë, kur të qëndrosh i qetë është çelësi, ose ato që përfshijnë negociata dhe nevojën për të kuptuar pozicionin e palës tjetër.


Udhëheqjen 

Marrja e iniciativës, drejtimi i të tjerëve dhe frymëzimi i tyre për të arritur qëllimet e përbashkëta.


Empatinë 

Kuptimi dhe lidhja me ndjenjat, pikëpamjet dhe përvojat e të tjerëve.


Zgjidhjen e konflikteve 

Adresimi i mosmarrëveshjeve dhe konflikteve në mënyrë konstruktive dhe respektuese.


Mendimin kritik

Mendimi kritik është aftësia për të arsyetuar dhe analizuar informacionin në mënyrë efektive. Në vendin e punës, të menduarit kritik përfshin procesin e marrjes së informacionit ose problemeve dhe përpunimit të tyre në mënyrën më logjike për të nxjerrë vlerën dhe për të gjetur zgjidhje. Është një aftësi e butë shumë e vlerësuar, pjesërisht sepse funksionon aq mirë së bashku me aftësitë e tjera të buta. Për shembull, nëse keni aftësi të forta të të menduarit kritik, kjo do të përmirësojë menaxhimin tuaj të kohës, sepse mund t’i zgjidhni problemet më shpejt.


Kreativitetin

Mendimi jashtë kutisë, gjenerimi i ideve inovative dhe gjetja e qasjeve të reja ndaj problemeve.


Menaxhimin e stresit

Trajtoni presionin, stresin dhe sfidat pa i lënë ato të ndikojnë negativisht në mirëqenien tuaj.


Rrjetëzimin (Networking)

Ndërtimi dhe mbajtja e marrëdhënieve për shkëmbimin e informacionit, mundësive dhe mbështetjes.© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,209 Lexime
3 javë më parë