Ligjet

Dokumentet ligjore për Kualifikimin

Më poshtë do të mund të gjeni të përmbledhura dokumentet ligjore të cilat ju nevojiten për përgatitjen dhe pjesëmarrjen në provimin e kualifikimit tuaj profesional në mësuesi.

Këtu do të gjeni të përmbledhura të gjitha dokumentet ligjore të cilat ju duhen për t’u përgatitur për dhënien e provimit të kualifikimit. Mjafton të klikoni në secilin prej tyre që me pas t’ju hapet dokumenti përkatës në formatin PDF.  Udhëzuesi i fillimit të vitit shkollor 2021-2022


Kodi i Etikës së Mësuesit në Arsimin Parauniversitar Publik dhe Privat


Standardet Profesionale të Formimit të Përgjithshëm dhe të Formimit Lëndor të Mësuesit


Rregullorja e funksionimit të IAP


Korniza e Vlerësimit të nxënësit - 23 Korrik 2015


Korniza Kurrikulare


Kurrikula Bërthamë për Klasën Përgatitore dhe Arsimi Fillor


Kurrikula Bërthamë VI -IX


Kurrikula Bërthamë X -XII


Ligji Nr. 69/2012 Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë


Udhëzim nr.14 dt 28.7.2016


Udhëzimi Nr. 30 date, 12.09.2018


Udhëzimi Nr. 34, Datë 11.09.2015 - Vlerësimi për Kurrikulën me Kompetenca


Urdhër nr.6, dt.10.01.18 Zbatimi i nismës ''Tri lëndë në gjashtë orë''© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

10,532 Lexime
1 vit më parë