Njoftim

Kalendari i trajnimeve Albas

Shtëpia botuese “Albas” do të jetë më afër mësuesve tashmë duke ofruar "Trajnime me kredite" për modulet e akredituara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Të nderuar mësues

Qendra e Trajnimeve Albas do te nisë trajnimet për të gjitha nivelet e mësuesve. 


Temat janë si më poshtë: 

1. Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës;

2. Mësimdhënia në kurrikulat e reja;

3. Menaxhimi i klasës. 


Çdo mudul ka 1 kredit i cili kushton 2000 lekë. (përfshirë edhe materialet e trajnimit)

Certifikata është e njohur nga MASR. 


Bashkëngjitur do të gjeni kalendarin e trajnimeve për qytetet Tiranë, Elbasan, Durrës dhe guidën e regjistrimit në sistemin online.


Moduli Kodi Trajneri Fusha e trajnimit Data e fillimit Ora Qyteti
Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës 17ÇN67 Denata Toçe Tema ndërkurrikulare 09/03/2018 14:00 Tiranë
Mësimdhënia në kurrikulat e reja 17MN112 Natasha Poroçani Mësimdhënia dhe të nxënit 09/03/2018 14:00 Tiranë
Menaxhimi i klasës 17EKP127 Natasha Poroçani Etika, komunikimi dhe pedagogjia 16/03/2018 14:00Elbasan
Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës 17ÇN67 Denata Toçe Tema ndërkurrikulare 16/03/2018 14:00Elbasan
Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës 17ÇN67 Denata Toçe Tema ndërkurrikulare 23/03/2018 14:00Durrës
Menaxhimi i klasës 17EKP127 Natasha Poroçani Etika, komunikimi dhe pedagogjia 23/03/2018 14:00 Durrës


Për informacion dhe regjistrim jeni të lutur të na kontaktoni në adresën e e-mailit

[email protected] dhe në numrin e telefonit 0697070480, ose mund të regjistroheni online në adresën: https://trajnime.arsimi.gov.al/Trajnimes/TrajnimeMesues 


(Portali Shkollor)

10,521 Lexime
6 vjet më parë