Kurrikula kombëtare e gjimnazit, “Guida e Prindërve”

Në kuadër të reformës së re kurrikulare për arsimin e mesëm të lartë, Instituti i Zhvillimit të Arsimit ka hartuar “Guidën e Prindërve”

Në kuadër të reformës së re kurrikulare për arsimin e mesëm të lartë, Instituti i Zhvillimit të Arsimit ka hartuar “Guidën e Prindërve”, një pamje e përgjithshme e gjimnazit të së ardhmes.

Kjo guidë e thjeshtë për çdo prind shpjegon se si do të jetë plani i ri mësimor, cilat janë fushat (lëndët) e gjimnazit dhe disa nga risitë e kurrikulës së re për gjimnazin.

Guida e Prindërve

782 Lexime
4 vjet më parë