ASCAP

Programet e Kualifikimit 2022

Ju paraqesim Programet Orientuese të Kualifikimit 2022, sipas profileve përkatëse, të bëra publike nga ASCAP. Ju mund të klikoni mbi çdo profil që interesoheni për t’u njohur me programin që duhet të përgatiteni për provimin që do të jepni.

Për t’u ardhur në ndihmë mësuesve, ASCAP ka hartuar Programet Orientuese të Kualifikimit 2022. Këto programe ju mund t’i lexoni ose t’i shkarkoni duke klikuar mbi secilin prej profileve që jeni të interesuar. 


Arsim Parashkollor


Art pamor


Edukim fizik, sporti dhe shëndeti


Filozofi


Gjeografi


Gjuhë shqipe dhe letërsi


Kimi


Muzikë


Qytetari


Shkollat Artistike


TIK

Arsim Fillor


Arsim Special


Biologji


Ekonomi


Fizikë


Gjuhë e huaj


Histori


Matematikë


Psikologji


Sociologji


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

4,206 Lexime
2 vjet më parë