Matura

Provimet, sipas të dhënave 12% e maturantëve rezultojnë mbetës

Krahasuar me 1 vit më parë ka 1% më tepër maturantë mbetës, por duke u bazuar në numrin e përgjithshëm të pjesëmarrësve në provim, atëherë kalueshmëria është pothuajse e njëjtë.

Pas publikimit të rezultateve të provimit të matematikës janë përpunuar të dhënat sipas të cilave rreth 12% e maturantëve janë mbetës. Të dhënat publikohen nga Agjencia Kombëtare e Provimeve.

Krahasuar me 1 vit më parë ka 1% më tepër maturantë mbetës, por duke u bazuar në numrin e përgjithshëm të pjesëmarrësve në provim, atëherë kalueshmëria është pothuajse e njëjtë.

Ndërkaq, pas përpunimit të të dhënave rezulton se 100 maturantë kanë arritur të marrin pikët maksimale në testin e Matematikës, duke grumbulluar 50 pikë. Në total janë 2% e nxënësve që kanë arritur të marrin notën 10-të, duke pasur mundësinë të mbledhin nga 45-50 pikë.

Në total janë 1.042 maturantë që janë vlerësuar me notën 10-të. 107 prej tyre kanë notën e shkallëzuar 9.90, 170 e kanë këtë notë 9.80, ndërsa 194 rezultojnë me notë të shkallëzuar 9.70. Po ashtu, 219 nxënës janë vlerësuar me notën 9.60, ndërsa 252 nxënës me notën 9.50.

938 Lexime
4 vjet më parë