Rreth nesh

Shtëpia botuese ALBAS është krijuar në vitin 2000. Që në fillimet e saj ALBAS-i ka pasur dhe vazhdon të ketë si parësore, botimet shkollore

Shtëpia botuese ALBAS është krijuar në vitin 2000. Që në fillimet e saj ALBAS-i ka pasur dhe vazhdon të ketë si parësore, botimet shkollore. Me seli në Tiranë, Tetovë, Prishtinë dhe Preshevë, ALBAS-i jo vetëm që e sjell tekstin shqip sa më afër nxënësve në hapësira të ndryshme gjeografike, por edhe e përpilon atë sipas kërkesave të veçanta të sistemeve arsimore në këto vende. 

ALBAS-i e drejtoi potencialin e saj për botimin e teksteve shkollore fillimisht në Maqedoni (2001), në Kosovë (2004), e më pas, me fillimin e reformës së Altertekstit, në Shqipëri (2005 dhe në vazhdim), ku operon me një numër të madh tekstesh shkollore, si dhe gjatë viteve të fundit në Preshevë, ku janë miratuar nga Ministria e Arsimit linjat e teksteve të Gjuhës shqipe dhe të teksteve të Historisë. Për lëndët me rëndësi kombëtare, si Gjuha shqipe dhe Historia e shqiptarëve ALBAS-i ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon me grupe pune, ku bëjnë pjesë autorë të njohur të këtyre trevave, me qëllim që këto tekste të kenë një frymë sa më të hapur mbarëkombëtare shqiptare. 

Një nga projektet më të mëdha të ALBAS-it, (i përuruar së pari në panairin e librit në Tiranë (në nëntor 2009) dhe në Prishtinë (mars 2010) është përgatitja e paketës “Abetare mbarëkombëtare” e hartuar nga një ekip pune me specialistë didaktë e gjuhëtarë nga Shqipëria, Maqedonia e Kosova, një paketë kjo nga më të realizuara deri më sot për mësimin gjuhës amtare. Kjo paketë përdoret nga shumë mësues në Maqedoni, Kosovë, Preshevë, si dhe është mirëpritur në Diasporë. 

Një prioritet i Albas-it vitet e fundit është projekti “Botimet për ciklin parashkollor”. Ky projekt ka nisur në vitin 2008 me botimin e paketave të ndryshme mësimore që realizojnë objektivat e programit shkollor për fëmijët e kësaj moshe. Në këtë projekt ALBAS-i po bashkëpunon me disa shtëpi botuese perëndimore për të sjellë te fëmijët e vegjël mjaft seri që lidhen me tema aq aktuale: Të mbrojmë planetin; Le të flasim hapur; Sjelljet më të mira etj., apo dhe libra të tjerë artistikë e shkencorë. 

Projekt tjetër në vazhdim dhe që po plotësohet me një numër i konsiderueshëm titujsh, është dhe botimi i librave universitarë; librave psikologjikë, artistikë e studimorë. 

Viteve të fundit ALBAS-i e ka shtuar numrin e titujve që vijnë si bashkëpunim i saj me botues nga vende të ndryshme, si Spanja, Franca, Italia, Gjermania, Kroacia, Anglia, Rusia, Amerika etj.

2,486 Lexime
8 vjet më parë