Studimi

Si të motivojmë nxënësit? Këshilla për mësuesit

Mësuesit shpesh detyrohen të punojnë me shumë materiale mësimore në klasa ku ka fluks nxënësish. Shumë studentë e humbin kënaqësinë e të mësuarit. Nuk duhet të jetë! Scoyo ju tregon se si t'i motivoni studentët tuaj.

Studimet kanë treguar se studentët në ditët e para të shkollës kërkojnë gjëra të reja për të mësuar. Ata bëjnë shumë pyetje, duan të eksplorojnë lidhjet dhe janë entuziastë për gjetjet e reja. Ky mësim nga lëvizja e brendshme quhet motivim i brendshëm dhe krijon kushtet më të mira për mësim.


Presion shumë i madh nga jashtë: motivi i të nxënit zvogëlohet

Studiuesit tregojnë mospërputhjen mes praktikës shkollore dhe nevojave aktuale të nxënësve. Sa më shumë të rritet fëmija, aq më shumë rritet presioni i fuqisë, pra motivimi i jashtëm. Notat e mira kthehen në qendë të vëmendjes së nxënësit duke shërbyer si motivim. Shumë studentë humbasin kënaqësinë e të mësuarit, njohuritë natyrore zhduken dhe mëson frustrimin. Në këtë fazë, mësuesit e kanë të vështirë të motivojnë studentët e tyre.


Arsyen se përse ndodh kjo shkencëtarët, psikologët, pedagogët dhe neurosshkenctarët prej vitesh po realizojnë kërkime. Scoyo gjithashtu merrej me këtë temë dhe botoi një letër të bardhë me temën "Rritja e motivimit të të mësuarit". Fokusi ishte në pyetjen, në cilat kushte, me cilat mjete dhe metoda nxënësit mësojnë më mirë dhe fitojnë njohuri në mënyrë të qëndrueshme dhe të gëzueshme.


Studentët duan: projektet, rëndësinë e përditshme, mediat digjitale dhe më shumë autonomi.

Hulumtimet tregojnë se ka forma të ndryshme nëpërmjet të cilave nxënësit mund të motivohen siç është motivimi nga mësuesit dhe prindërit. Një studim mbi temën e mësimit duke u argëtuar tregon se konceptet e fëmijëve, prindërve dhe ekspertëve janë të ngushta: puna me projekte, përmbajtja e përditshme e të mësuarit, një përzierje e gjerë e mediave dhe mësim më i pavarur janë fjalë kyçe dhe dëshira të rëndësishme për të rritur motivimin e të mësuarit. Një studim i studentëve nga scoyo zbuloi se fëmijët kanë më shumë gjasa të jenë të interesuar për të mësuar përmbajtjen kur ato janë të mbushura me histori emocionuese.


Mësuesit gjithashtu mund të përdorin platformën e mësimit online me klasat e tyre të shkollës dhe të përgatisin, thellojnë dhe praktikojnë materialin shkollor në tregime imagjinative të të nxënit. Ju mund të gjeni më shumë informacion rreth mundësive për punësim në shkolla dhe në mjediset mësimore. Ju gjithashtu mund të provoni opsione të ndryshme.


Përveç "si?", lind pyetja, "çfarë" mësojnë nxënësit. Në shekullin e 21-të, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme njohja dhe zbatimi i metodave. Të mësohet të mësohet. Sot, faktet mund të kontrollohen në çdo kohë në rrjet.


Por si mund të integrojnë mësuesit në mënyrë specifike këto aspekte në mësimet e tyre? Ne do t'ju japim këshilla se si të motivoni më lehtë nxënësit tuaj, duke përfshirë metodat krijuese të të nxënit për studentët.


7 këshilla praktike për mësuesit për të motivuar studentët:


1. Shpjegojuni nxënësve tuaj kontekstin e materialit mësimor, pse është i rëndësishëm në jetën e përditshme dhe cilat janë hapat individualë të të nxënit. Kur studentët janë të përfshirë në procesin e të mësuarit, ata janë më të angazhuar.

2. Lëri studentët tuaj të mësojnë me kokë, zemër dhe dorë. Ndjenjat e ndryshme të theksuara i referohen rajoneve të ndryshme të trurit. Nxënësit i përdorin më shumë aftësitë e mësuara dhe i mbajnë ato të qëndrueshme.

3. Pakësoni përmbajtjen në tregime emocionuese që tregojnë situatat në të cilat dija e re mund të jetë e dobishme - qoftë në formën e projekteve ose me lojëra me materiale mësimore digjitale. Në këtë mënyrë, motivimi i të mësuarit mund të rritet pothuajse në vetvete.

4. Të sigurohet një përzierje e mirë e metodave në mësimdhënien e njësive mësimore praktike, të mësuara nga mësuesit dhe të ndihmës kompjuterike, në mënyrë që të marrin vëmendjen dhe të motivojnë studentët.

5. Gjithashtu përfshini prindërit e praktikantëve në klasë në mënyrë që të shikojnë nga afër rëndësinë praktike të një materiali të veçantë mësimor.

6. Lejoni studentët të japin komente dhe të përpiqen për të ndryshuar gjërat. Kështu krijoni një marrëdhënie të besueshme.

7. Trajto studentët si individë duke adresuar nevojat e nxënësve të tyre dhe duke marrë parasysh llojet e ndryshme të mësimit dhe motivimit.


Llojet e motivimit në një shikim:

  • Studentë të varur nga bashkëmoshatarët: Shumica e studentëve i atribuohen këtij lloji të motivimit. Ata ndikohen shumë nga shokët e klasës dhe miqtë.
  • Studentë të varur nga mësimdhënësi: Në këtë lloj motivimi, mësuesit kanë një ndikim të fortë në entuziazmin e nxënësve në orën e mësimit.
  • I motivuar dhe i varur nga mësimdhënësi: Cilësia e marrëdhënieve të shkollës me mësuesit dhe shokët e klasës është vendimtare për nxënësit.
  • Lloji i motivimit të ndërsjellë dhe të pavarur nga mësimdhënësi: Me nxënësit e këtij grupi as shoqata e klasave as mësuesit nuk luajnë një rol për motivimin. Ata përshtaten më së paku në sistemin tradicional të shkollës.

(A. Hoxhaj, Portali Shkollor)

16,291 Lexime
6 vjet më parë