Studimet jashtë vendit

Studimet në Itali, degët e preferuar, pranimet, tarifat e shkollimit, kostoja e jetesës dhe afati i aplikimit për bursën

Në artikullin e mëposhtëm do të njiheni koston që lidhet me studimet në Itali, kërkesat e pranimit, kërkesat gjuhësore, koston e jetesës dhe me afatin e aplikimit për bursën.

Studimi në Itali: Pranimet, tarifat e shkollimit dhe kosto e jetesës


Italia është një vend evropian i vendosur në pjesën jugore të Evropës. Ajo kufizohet me vende si Franca, Zvicra, Austria, Sllovenia, San Marino dhe Qyteti i Vatikanit. Shumë studentë zgjedhin të studiojnë në Itali për shkak të standardit të lartë të arsimit të shoqëruar me pagesa të ulëta të shkollimit. Pra, nëse nuk mund të paguani tarifat e larta të shkollimit për të studiuar në vende si Australi, SHBA, Kanada dhe Mbretëria e Bashkuar, mund të mendoni tani për të studiuar në Itali. Në artikullin e sotëm, ne do të shohim koston, që lidhet me studimet në Itali, kërkesat e pranimit, kërkesat gjuhësore, koston e jetesës, etj.


Kostoja e studimit në Itali


Universitetet në Itali paguajnë tarifa shkollimi jashtëzakonisht të ulëta për të gjithë studentët përfshirë studentët ndërkombëtarë. Pagesa mesatare e shkollimit për programet Bachelor dhe Master është 1500 Euro për vit akademik.Në disa raste, studentët janë të liruar nga pagesa e tarifave të shkollimit në varësi të gjendjes së tyre financiare ose performancës akademike. Ne ju këshillojmë që të kontaktoni universitetin tuaj


Kostoja e jetesës në Itali


Kostoja e të jetuarit në Itali për studentët mund të jetë dukshëm e lartë ose e ulët në varësi të vendit ku jetoni. Për shembull, zonat turistike dhe qytetet kryesore veçanërisht në veri janë më të shtrenjta se në qytetet më të vogla. Në një muaj, një buxhet prej 1000 deri 1500 Euro mund të grumbullojë për shpenzime jetese, si ushqyerja, akomodimi, transporti, blerja e librave, etj. 


Kërkesa për pranim


Nëse po aplikoni për një program universitar, duhet të keni një certifikatë të vlefshme shkollore, e cila ju kualifikon për studime të arsimit të lartë në vendin tuaj. Kjo gjithashtu do t’ju kualifikojë për studime në Itali. Për Master, zakonisht kërkohet një certifikatë e mirë e diplomës bachelor, dhe për Ph.D., rezultate të një diplome të mirë Master. Vini re se disa nga programet mësohen në gjuhën italiane dhe mund t’ju kërkohet të provoni aftësinë tuaj.


Kërkesa e gjuhës


Sipas rregullave italiane lidhur me qasjen në studimet universitare, studentët duhet të kenë njohuri adekuate të gjuhës italiane, ashtu siç është gjuha e zakonshme e mësimit. Në përgjithësi, ju duhet të keni një nivel minimal të italisë që korrespondon me B2 në Klasifikimi i pasaportave gjuhësore Europass. Nëse niveli juaj i njohurive në italisht korrespondon me C1 ose C2 në klasifikimin e Pasaportës së Gjuhëve Europass, do të liroheni nga marrja e testit në gjuhën italiane. Nëse niveli juaj i njohurisë italiane nuk korrespondon me C1 ose C2 siç shpjegohet më parë, do t’ju kërkohet të kaloni një test të gjuhës italiane. Testi do të organizohet nga institucioni ku do të studioni, zakonisht në shtator.


Gjuha angleze


Nëse programi ose kursi juaj i studimit është mësuar në anglisht, do t’ju kërkohet të provoni nivelin tuaj të komandës në anglisht duke paraqitur rezultatet, që keni marrë në kurset në anglisht. Ju lutemi, gjithmonë kontrolloni me universitetin tuaj nëse studimet tuaja në anglisht janë të mjaftueshme për ju për të përmbushur këtë kërkesë.


Bursat e Qeverisë Italiane për Studentët Ndërkombëtar 2021-2022


Qeveria Italiane ofron mundësi të bursave për studentët ndërkombëtarë për të studiuar për universitarë, master dhe Gradë PhD. Bursa e Qeverisë Italiane është për studentët e kualifikuar në institucionet e arsimit të lartë italian dhe të cilët aktualisht nuk mbajnë ndonjë bursë universitare. Ky artikull përpilon kriteret e pranueshmërisë dhe procedurën e aplikimit. Ashtu si mundësitë e tjera të bursave, aplikantët duhet së pari të konfirmojnë të drejtën para se të dërgojnë kërkesat e tyre. Objektivi kryesor i bursës është drejtuar drejt uljes së kostos së arsimit për shumicën e studentëve ndërkombëtarë.


Qeveria italiane sponsorizon Bursa


 Qeveria italiane jep bursa për shtetas të huaj dhe italianë duke studiuar në Itali. Studentë ndërkombëtarë të regjistruar në programe universitare; programe pasuniversitare. Programet master dhe programet e doktoratës mund të aplikojnë për këtë bursë. Përveç kësaj, studentët e regjistruar në kurse të arsimit të lartë në Art, Muzikë dhe Vallëzim së bashku me kurse të përparuara në gjuhën italiane gjithashtu mund të aplikojnë.


Si mund të marr një bursë të qeverisë italiane?


Hapi i parë drejt marrjes së një burse italiane rrjedh nga aplikimi i drejtë. Për të marrë një bursë të qeverisë italiane, duhet të jeni të informuar siç duhet se kur do të rihapen portalet e aplikimit dhe të aplikoni në kohën e duhur. Përveç aplikimit të hershëm, është e rëndësishme që ju gjithashtu të dërgoni një aplikacion të verifikuar dhe korrigjuar siç duhet për të shmangur gabimet, që mund të pakësojnë shanset tuaja. Portali dhe procedura e aplikimit janë regjistruar në këtë artikull.


Niveli / Fusha e studimit:

Bursat në Itali 2020 janë në dispozicion për të ndjekur Bachelor, Master dhe Ph.D. gradë në fushat e mëposhtme të studimit:

 • Kurse universitare të nivelit të dytë (gradë pesë-vjeçare / Master i Shkencave) (Laurea specialistica / Laurea Magistrale 2 ° Ciclo)
 • Kurset e Masterit (Niveli i Parë dhe i Dytë)
 • Ph.D. kurse
 • Shkollat e specializimit
 • hulumtim nën mbikëqyrjen akademike
 • Kurset e Arsimit të Lartë në Arte, Muzikë dhe Valle (AFAM); Shkolla Internacionale e Liuterisë së Kremonës; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) i Institutit Superior për Ruajtjen dhe Restaurimin (ISCR); Scuola Nazionale di Cinema
 • Kurset e gjuhës dhe kulturës italiane
 • Kurset e trajnimit / rifreskimit për mësuesit e gjuhës italiane


Kombësia e pranueshme:

Bursa është e hapur për studentët ndërkombëtarë, veçanërisht nga vendet në zhvillim. Përveç bursave të qeverisë italiane për studentët ndërkombëtarë, ka bursa të tjera në dispozicion të studentëve ndërkombëtarë për të të studiuar jashtë vendit. Ju mund të kontrolloni  bursa nga vendi për të hyrë në të gjitha bursat në dispozicion.


Përfitimet e Bursave:

Normalisht, mbajtësit e bursave përjashtohen nga pagesa e universitetit tarifat e shkollimit, në përputhje me rregulloret ekzistuese. Ndonjëherë, Universitetet si pjesë e autonomisë së tyre, mund të mos lejojnë një përjashtim të tillë. Kandidatët janë të rekomanduar që të kontaktojnë Institucionin e zgjedhur në mënyrë që të informohen për taksat eventuale apo tarifat e shkollimit. Për periudhën e vetme të Bursave universitare në Itali 2020 të dhënë nga Qeveria Italiane, mbajtësit e bursave mbulohen nga një politikë sigurimi kundër sëmundjes dhe / ose aksidentit. Bileta ajrore nuk jepet, përveç shtetasve kilianë.


Numri i Bursave italiane 2020 ofertat nuk ishin specifikuar

Pranueshmëria 

Kriteret e mëposhtme duhet të plotësohen në mënyrë që Ph.D. Bursat në Itali 2020  aplikantët që kanë të drejtë për bursë:


 • Kualifikimi arsimor e kërkuar nga institucioni i zgjedhur (Shih Seksionin III të thirrjes për aplikime)
 • Njohja e gjuhës italiane:  kandidatët duhet të posedojnë një certifikatë të nivelit të ndërmjetëm në italisht (p.sh. CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 ose INT.IT Roma Tre) ose aftësi ekuivalente gjuhësore e lëshuar nga një organizatë lokale ose shkollë gjuhësore (p.sh. Instituti Italian i Kulturës, dega e Shoqërisë Dante Alighieri, etj). Aplikantët për regjistrim në Kurset e Avancuara në gjuhën dhe kulturën italiane duhet të kenë të paktën një aftësi të nivelit A2 në italisht.
 • Njohja e gjuhës italiane nuk kërkohet për aplikantët, që regjistrohen në kurse universitare të mbajtura tërësisht në anglisht.
 • Kufijtë e moshës: Kandidatët që janë më të rinj se 18 vjeç (të lindur jo pas 15 prillit 1998) ose më të vjetër se 35 vjet (të lindur jo para 15 prillit 1981) në ditën e afatit të fundit për dorëzimin e aplikacioneve nuk janë të pranueshëm.
 • Kandidatët për kurse për mësuesit e italishtes si gjuhë e dytë (shiko më lart, seksioni III, shkronja I) kanë të drejtë derisa të jenë 45 yo (i lindur jo para 15 Prill 1971) në ditën e afatit për paraqitjen e aplikimeve.
 • Kufizimet: Studentët e regjistruar në një vit që tejkalon kohëzgjatjen ligjore të kursit të studimit (të ashtuquajturat “jashtë kurs”) nuk kanë të drejtë për bursa.
 • Kandidatët mund të aplikojnë për një rinovim për të vazhduar ose përfunduar një kurs shumëvjeçar. Një rinovim mund të jepet vetëm nëse aplikanti ka kaluar provimet e kërkuara në vitin paraprak. Asnjë rinovim i bursave nuk ofrohet për studentët që tejkalojnë kohëzgjatjen ligjore të kursit të studimit.


Shënime të rëndësishme: Aplikantët mund të marrin informacione specifike për vendin nga misioni diplomatik Italian ose Instituti Kulturor Italian në vendin e tyre të origjinës, qoftë personalisht ose nga faqet e internetit institucionale.

Kur është Afati i Aplikimit për Bursën e Qeverisë Italiane?


Bursat e qeverisë italiane për aplikimet e studentëve ndërkombëtarë janë zakonisht 30 Prill i çdo viti.© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

855 Lexime
1 muaj më parë