Qendra e Trajnimeve Albas

Trajnime me kredite në Shkodër më datën 27 prill

Në datat 27- 28 prill trajnimet zhvillohen në Shkodër për modulin “Mësimdhënia në kurrikulat e reja”. Ky modul ka një kredit, kushton 2 mijë lekë dhe pagesa kryhet në çdo degë të Raiffaisen Bank pasi të kryeni procesin e regjistrimit.

Qendra e Trajnimeve Albas po zhvillon trajnime me kredite në qytete të ndryshme të vendit. Pas Kukësit dhe Beratit është trajnimet zhvendosen në Shkodër. Interesi i lartë i mësuesve për të marrë pjesë në trajnime ka bërë që agjenda e lëvizjeve të jetë e ngjeshur

Qendra e Trajnimeve Albas zhvillon trajnim me kredite në Shkodër në datën 27 prill për modulin “Mësimdhënia në kurrikulat e reja”. Trajnimi përmban 1 kredit dhe kushton 2 mijë lekë.


Në datat 27- 28 prill trajnimet zhvillohen në Shkodër për modulin “Mësimdhënia në kurrikulat e reja”. Ky modul ka një kredit, kushton 2 mijë lekë dhe pagesa kryhet në çdo degë të Raiffaisen Bank pasi të kryeni procesin e regjistrimit.


Moduli “Mësimdhënia në kurrikulat e reja” trajtoi çështjet e mëposhtme:

  • Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në kompetenca.
  • Konceptimi i orës mësimore bazuar në kompetenca.
  • Reflektimi i metodave të mësimdhënies - nxënies ndaj programeve të hartuar mbi kompetencat e synuara nga nxënësit 
  • Kuptimi mbi situatën e të nxënit. Mënyrat e përpilimit dhe paraqitjes së tyre në lëndë të ndryshme.
  • Roli i mësuesit për arritjen e rezultateve të të nxënit, të synuara në kompetenca, në lëndë të ndryshme.

Është e rëndësishme që ju të regjistroheni në sistem, pra: të klikoni në https://trajnime.arsimi.gov.al/ ose të na kontaktoni ne në numrat e telefonit: 0697070480 ; 0697098026 ; 0692058402 ose në adresën [email protected]


Mbetemi në kontakt për çdo paqartësi apo nevojë që ju keni nëpërmjet numrave të telefonit dhe adresës së e-mailit.


(Portali Shkollor)

2,140 Lexime
6 vjet më parë